Beskrivelse

RealWear 6x rear pad

Disse brukes til  HMT-1 og HMT-1Z1. Egensikker (IS-godkjent) for bruk med HMT-1Z1 på farlige steder.

Den bakre puten er den standard polstrede puten som følger med HMT-1 og HMT-1Z1. Den festes til enhetens indre bånd. Ved regelmessig bruk er slitasje på puten normalt, og den er designet for å skiftes ut med jevne mellomrom.
Kan brukes til disse 2 RealWear HMT-1 og RealWear HMT-1Z1 EX godkjente smarte briller

Produsent