DIN HANDLEKURV

Om Ergonomi

fra Wikipedia:

Ergonomi (av latin ergon, arbeid, og nomos, lov) er definert som vitenskapen om utforming og bruk av arbeidsredskaper og tilrettelegging av arbeidsplasser slik at arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt, og uten yrkesskader eller ubehag [1]. Men hvorvidt resultatene av denne vitenskapen blir praktisert, er ofte et spørsmål om bl.a. politikk og økonomi. Dataskjermer med grønn skrift på sort bakgrunn forble i bruk lenge etter at en fant ut at fargeskjermer eller skjermer med sort-på-hvitt var mer ergonomiske (bedre for øynene) – dels fordi de mer ergonomisk skjermene lenge var svært kostbare, dels fordi forholdsvis få satt foran en dataskjerm. I noen tilfeller har ergonomiske hensyn vunnet frem fordi fagbevegelsen har bidratt til å kjempe frem lover og forskrifter som arbeidervernloven i 1936, arbeidsmiljøloven (1977) og støyforskrifter. Ergonomi er en viktig del av velstandsutviklingen, også fordi stigende lønnskostnader gjør at bedriftene simpelt hen ikke har råd til å la være å legge vekt på ergonomien. Ergonomi henger sammen med universell utforming, dvs. at bygninger, kollektivtrafikk, arbeidsredskaper osv. utformes slik at de i prinsippet kan brukes av alle.

Contour ArmSupportRed perspective w person screen 72dpi1 e1413374391963
X