DIN HANDLEKURV

Viktige ansatte?

Hvor viktige er arbeidstakere? Antagelig den viktigste resursen på arbeidsplassen. For uten de ansatte hadde ikke bedriften tjent noen penger. Og da er det veldig viktig at de ansatte har arbeidsredskap som holder de friske.

Hvorfor er noen bedrifter da utrolig gjerrige på vegne av de ansatte? Har full forståelse for at man er nøye og ikke sløser, men man kan ikke ansatte folk og ikke ha råd til en pult. Husker jeg var ett sted en gang hvor sjefen mente at hvis en fikk en underarmstøtte, skulle alle ha det. En av de ansatte der gikk til Fysioterapeut p.g.a begynnende musearm, men en underarmstøtte kunne han ikke få p.g.a redsel for at dette skulle spre seg. Da var det bedre at han ble sykemeldt i 8 uker

De bedrifter som klarer å tenke forebyggende mht. sykemeldinger vil ha flere fornøyde ansatte. Det er ingen som vil ha musearm. Alle som har hatt det, vet at det er smertefullt og langvarig.

ansatte
X