Beskrivelse

51 / 100

RealWear MSA Front Brim Top Mount Clips – Right Eye

3 par. Disse brukes til RealWear Navigator™ 500-serien og HMT-1 . Det er toppmonterte klips for hjelmer  i stil med frontkant for bruk med øreklokker bak nakken for å forbedre lyden.

For brukere som dominerer høyre øye, spesielt som bruker MSA-hjelmen.

RealWear