Beskrivelse

88 / 100
 

CO2-nivåer, partikler (PM1.0, PM2.5, PM10), luftfuktighet, temperatur og andre luftkvalitetsparametere innendørs kan ha en negativ innvirkning på kognitive evner og bidra til spredning av luftveisinfeksjoner.
My Sensees er et omfattende overvåkingssystem for luftkvalitet som kontinuerlig overvåker viktige luftkvalitetsparametere, tolker data og varsler brukeren når visse parametere når kritiske nivåer.

Sørg for optimale mikroklimaforhold
Når CO2-nivåene blir for høye, begynner de kognitive funksjonene å svekkes. Smart Sense blir søvnig, mister konsentrasjonen, og konsentrasjonsevnen og produktiviteten synker. Derfor er det viktig å sørge for god ventilasjon i fellesområder som klasserom og kontorer. Luftfuktigheten kan også ha stor innvirkning på menneskers helse. Tørr luft, spesielt i fyringssesongen, kan bidra til spredning av akutte luftveissykdommer, inkludert Covid 19. Med kontinuerlig sporing av temperaturnivåene kan Smart Sense ikke bare skape et mer behagelig mikroklima, men Smart Sense kan også få bedre innsikt i energibruken og bruke denne kunnskapen til å optimalisere og redusere kostnadene.

Innsikt i luftkvaliteten i sanntid
My Sensees sensorer installeres sømløst og kobles automatisk til en nett- og mobilapp via kommunikasjonsprotokollene. Sensorene har et display som viser CO2-, partikkel-, fuktighets- og temperaturnivåer. Når CO2- og partikkelnivåene (PM1.0, 2.5, PM10) når maksimalt tillatte nivåer, sender sensoren ut lyd- og lyssignaler som varsler brukeren om at det kan være på tide å iverksette tiltak eller lufte ut rommet.

Hold oversikt og kutt kostnader
Alle historiske data som samles inn, lagres og er tilgjengelige via nettet og mobilappen, slik at brukeren kan analysere dem og justere energibruken deretter for å redusere kostnadene. Dataene presenteres på en oversiktlig måte med grafiske tallverdier og kan brukes av en profesjonell dataanalysetjeneste.

Produkt:
Produktbeskrivelse:SMARTSENSE Indoor Air Quality Sensor Unit Basic IAQ-BAS
Beskrivelse:Smart Sense My Sensees – Basic – luftkvalitetssensor – plugg og spill, innendørs, luftkvalitetsovervåking – trådløs
EAN-Kode:3857500126504
Produsentens garanti:24 måneder – Bring-In Warranty
 Generelt
Produkttype:Luftkvalitetssensor
Sensortype:Temperatur, fuktighet, karbondioksid, lufttrykk, PM 2.5, PM1, PM10
Miljø:Innendørs
Overføringsteknologi:Trådløs
Støttet OS på vertsenhet:iOS, Android