RealWear Assistert Reality – Reduser nedetid med remote support

60 / 100

RealWear Navigator 500
Den nyeste og letteste

RealWear HMT-1
Den originale

RealWear HMT1-Z1
EX godkjent

RealWear Navigator 500
RealWearHMT-1
Realwear HMT-1Z1

Vekt 270 gr
Kamera 48 MP
Wifi, Bluetooth® 5.1
Integrert høyttaler og 3,5 mm lydkontakt
4 Mikrofoner
Stemme gjenkjenning over 100 dBA
Batteri 5-8 timer. Kan byttes i felt.
Vann sikkert IP66 og støvtett
Tåler ett fall på 2 meter
Temperatur fra -20°C til + 50°C.

RealWear Navigator™ 500 Data Sheet
RealWear Navigator 500 produktside 

Vekt 385 gr
Kamera 16 MP
Wifi, Bluettooth 4.1
Integrert høyttaler og 3,5 mm lydkontakt
4 Mikrofoner.
Stemme gjenkjenning over 95 dBA
Batteri 5-8 timer. Kan byttes i felt
Vann sikkert IP66 og støvtett
Tåler ett fall på 2 meter
Temperatur fra -20°C til + 50°C.

RealWear HMT-1 Datasheet
RealWear HMT -1 produktside 

Vekt 430 gr
Kamera 16 MP
Wifi, Bluettooth 4.1
Integrert høyttaler og 3,5 mm lydkontakt
4 Mikrofoner.
Stemme gjenkjenning over 95 dBA
Batteri 5-8 timer.
Vann sikkert IP66 og støvtett
Tåler ett fall på 2 meter. ATEX Zone 1
Temperatur fra -20°C til + 50°C.

RealWear HM1-1Z1 Datasheet
RealWear HMT -1Z1 produktside

Hvor brukes disse i dag?

Bilindustri 
Opplæring,  produksjon og hos forhandlere.

Produksjon 
SLA-Oppfyllelse, sikrer dokumenter og i produksjon.

Olje og gass
Reduser nedetid, kunnskaps- overføring og industri samsvar.

Helse
Bistand fra lege eller andre eksperter. Bruk av termisk kamera.

Energi
Opplæring, nedetid og sikkerhet.

Felt jobbing
Sikkerhet, produktivitet og samsvar.

Book en demo