Hva skiller oss fra andre? Jo, god service

Hva er spesielt med oss?

Vi er 3 stk som jobber i Allegra AS. Vi er dedikerte og kan mye om produktene våre.

Vårt ønske er ikke å være i direkte konkurranse med andre rene nettbutikker. Når du velger oss er du helt sikker på at du får god service. Her kan du også få god hjelp til montering av headset om du har behov for det. Trenger du hjelp til oppgradering av SW på ditt trådløse headset, bistår vi med det og vi svarer på alt det andre du måtte lure på.

Vi jobber mye med ergonomi og kan hjelpe med  vurdering av din  arbeidsplass. Det kan være det du trenger for å unngå feil belastninger.
Det er ikke alltid så mye som skal til. Er bordet litt for høyt, stolen for lav eller du har behov for en annen løsning kan vi hjelpe deg.